ATG

ATG är en förkortning som står för Aktiebolaget Trav och Galopp. ATG är det officiella samverkansorganet för all trav- och galoppsport i Sverige. Precis som när det gäller andra typer av spelverksamhet så regleras ATG:s och hästsportens spelverksamhet av staten. Denna kontroll tar sig uttryck i det faktum att staten utser hälften av styrelsemedlemmarna i ATG. Staten har dessutom rätt att bestämma vem som skall bli styrelsens ordförande. Allt detta sker för att säkerställa att ATG följer de regler och riktlinjer som finns i vårt land. Det finns ju som bekant ett spelmonopol i Sverige som först och främst existerar för att kunna kontrollera spelandet och se till att den här typen av verksamhet inte missbrukas av någon part som är medverkande i processen.

ATG som spelbolag

ATG är det enda spelbolaget som har laglig rätt att bedriva någon som helst form av spelverksamhet när det kommer till trav och galopp. Vill man spela på hästar är det alltså ATG som gäller. Bolaget må ha monopol på spelandet när det kommer till hästsport men det finns faktiskt inte något uttalat vinstintresse inblandat i ekvationen, ATG ägs nämligen av trav- och galoppsporten. Alla vinster som förvärvas genom spel och spelare går direkt tillbaka till sporten och dess utövare. Detta är naturligtvis till fördel för alla som gillar den här sporten. Varje spelad och investerad krona stärker hästsportens utveckling och position i vårt samhälle. Pengarna investeras i en rad olika saker. Bland annat så bekostas banorna och anläggningarnas underhåll och skötsel av dessa pengar. Ett annat användningssätt är såklart också prispengar – vinsterna som spelarna genererar bidrar till prispengarnas storlek vilket i sin tur såklart möjliggör att människor kan arbeta med och skapa ett levebröd i den här branschen. Dessutom går en del medel till uppfödar- och tränarpremier. ATG:s främsta mål är helt enkelt att gynna branschen och hästsporten i stort. Det är en svår bransch som ofta kräver stora investeringar och när det gäller hästar finns det tyvärr inga garantier för framgång. Detta är naturligtvis en stor faktor till varför det är så fascinerande att faktiskt jobba med hästar. Men det går inte att sticka under stolen med att alla bidrag som finns tillgängliga är till stor hjälp för människorna i branschen.

ATG:s spel

ATG är alltså det enda lagliga spelbolaget när det gäller hästsport. Bolaget tillhandahåller en lång rad av olika spel. Några exempel på dessa spel är V64, V65, V75 och många fler. V75 är kanske det största och mest populära spelet. V75 avgörs alltid på lördagar med undantag för stora helgdagar då loppet ibland körs på söndagar. Spelet går ut på att identifiera de vinnande hästarna i alla sju lopp som ingår i spelomgången. Även om man inte prickar in alla sju vinnare kan man vinna, men då minskar naturligtvis vinstsumman.

Innan V75 lanserades så fanns V65. Idag har V65 fyllt en helt annan roll. Detta spel går av stpeln alla vardagar i veckan. Man vinner om man lyckas pricka in 5 eller fler rätt när det gäller vinnare och plats.

Dagens dubbel

Dagens dubbel, som förkortas DD, är en spelform som precis som namnet antyder spelas dagligen ända sedan starten 1987. I detta spel gäller det att pricka in de vinnande hästarna i de två sista loppen den dagen. Var Dagens dubbel avgörs ändrar sig från dag till dag, vilket är en stor del av fascinationen och tjusningen.

Oavsett hur man tycker om att spela så finns det i ATG:s utbud något som passar. Så länge man tycker om hästar och den extra spänning som kommer av att det är levande varelser som man har att göra med så kan man spela på trav eller galopp med mycket stor behållning. Är turen, eller skickligheten, dessutom framme kan man tjäna in stora summor pengar. I den aspekten är hästsporten en av de bäst betalande spelformerna. Många har gått hem från trav- eller galoppbanorna med väsentliga vinstsummor men några vinster utklassar de andra. Den absolut största vinsten som vunnits via ett ATG- spel är till exempel 67 miljoner kronor.